Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2017

Poslední aktualizace: 20. 7. 2018

4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších poředpisů, na 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19.června 2017.

Pro zpracování 4. Úplné aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje měl krajský úřad, odbor územního plánování a stavewbního řádu jako jejich pořizovatel, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, k jejímu vyhotovení k dispozici: kompletně dokončené 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (viz ÚAP ORK KHK 2016) a dále aktualizované nebo potvrzené vstupní údaje od poskytovatelů údajů o území (pro registrované uživatele je digitální podoba údajů k dispozici na portál ÚAP

Autor: Jitka Macková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Poskytovatelé dat technické infrastruktury pdf 189 kB 4.7.2017
Doklad o projednání Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje pdf 203 kB 4.7.2017
Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/345/2017 pdf 236 kB 4.7.2017
Grafická část - Problémový výkres pdf 4553 kB 4.7.2017
Grafická část - Výkres záměrů pdf 3376 kB 4.7.2017
Grafická část - Výkres limitů pdf 8425 kB 4.7.2017
Grafická část - Výkres hodnot pdf 53135 kB 4.7.2017
Textová část - PRURÚ a RURÚ pdf 19093 kB 4.7.2017
Grafická část - Výkres zájmů MOČR pdf 2400 kB 20.7.2018