8. DOKUMENTY

23. 5. 2019

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska:

Usnesení rady a zastupitelstva:

Pozvojové dokumenty:

Zřizované organizace

8.2 Rozpočet

Rozpočet v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválená rozpočtová opatření 2019

Schválená rozpočtová opatření 2018

Schválená rozpočtová opatření 2017

Rozpočet

Závěrečný účet a rozbor hospodaření