Silniční doprava

25.6.2018

Finanční způsobilost

Finanční způsobilost je schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používání jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

22.6.2018

Eurolicence

Provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly lze pouze na základě licence Společenství (dále jen „Eurolicence"), která se vydává dle zákona č. 111/1994 Sb. zákona o silniční dopravě a přímo použitelným předpisem Evropské Unie.

21.6.2018

Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly (dále jen „STK") je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.

18.6.2018

Výjimky z omezení jízdy

Na základě žádosti lze udělit výjimky z omezení jízdy některých vozidel, které jsou stanoveny v zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.