Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadKultura a památková péče

Kultura a památková péče

24. 5. 2018

Příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče

Klip byl promítnut na Národním zahájení Festivalu muzejních nocí v Galerii moderního umění v Hradci Králové 18. 5. 2018. Zpracoval ho IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit (Ondřej Krejcar – kamera, střih) a podílel se na něm Královéhradecký kraj (Antonín Šimek – komparz, spolupráce na přípravě scénáře). Klip byl natočen pro Královéhradecký kraj.

Publikoval: Antonín Šimek

Celý článek

2. 5. 2018

Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj společně s Národním památkovým ústavem, městem Úpice, společností FOIBOS BOOK s.r.o. + Kotěrovým centrem architektury o.p.s. a Městským úřadem Trutnov pořádá ve dnech 21. - 29. července 2018 Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje se slavnostním zahájením v národní kulturní památce Dřevěnka v Úpici v sobotu 21. července 2018

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

12. 4. 2018

Správní orgány státní památkové péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Přehled jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které vykonávají státní památkovou péči na území Královéhradeckého kraje

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

12. 4. 2018

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje

V příloze je uveden seznam oprávněných organizací k provádění záchranným nebo badatelských archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje. Údaje jsou aktualizovány k dubnu roku 2018. Tento seznam by měl nát nápomocen především stavebníkům povinným umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na jejich staveništi.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

28. 11. 2017

Trvalé záštity Rady Královéhradeckého kraje

Nová pravidla udělování trvalých záštit v oblasti kultury

Publikoval: Milan Smolik

Celý článek

10. 7. 2017

Národní kulturní památky na území Královéhradeckého kraje

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 7. 2017.

Publikoval: Ing. Milan Smolík

Celý článek

10. 7. 2017

Archeologická památková péče

Problematika provádění archeologických výzkumů, povinnosti při náhodném archeologickém nálezu, právo na nálezné.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

10. 7. 2017

Seznam památkově chráněných území Královéhradeckého kraje

Památkově chráněným územím je dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, památková rezervace a památková zóna. Jejich výčet je přiložen.

Publikoval: Ing. Milan Smolik

Celý článek

2. 12. 2016

Loutkářství na Slovensku a Česku na seznamu UNESCO

Společná česko-slovenská nominace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" byla dne 1. prosince 2016 zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v etiopské Addis Abebě.

Publikoval: Mgr. Martina Vlčková, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Celý článek

15. 6. 2015

Obecně prospěšné společnosti spoluzaložené Královéhradeckým krajem

Seznam obecně prospěšných společností spoluzaložených Královéhradeckým krajem v oblasti kultury

Publikoval: Veronika Janáčková

Celý článek