Rovné příležitosti

27.9.2017

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. září 2017 v pořadí druhou Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Cílem Koncepce je zajistit kontinuitu podpory rodiny na regionální úrovni. Koncepce určuje směr, kterým se bude podpora rodiny na úrovni kraje v následujícím období ubírat.

5.6.2017

Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Na podzim 2003 zahájila činnost pracovní skupina pro přípravu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, která ve spolupráci s odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zpracovávala a projednávala různé podklady a náměty. Výsledkem práce této pracovní skupiny byl zpracovaný návrh historicky prvního Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Jedním z bodů návrhu bylo i doporučení ke zřízení Komise pro zdravotně postižené.

23.8.2012

Krajský úřad má plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele, kteří aktivně přistupují k podpoře rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Cíle, jichž by mělo být v nejbližších dvou letech v uvedených oblastech dosaženo, spolu s odpovídajícími aktivitami formuluje Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jde o finální výstup projektu věnovaného podpoře rovných příležitostí žen a mužů, který Královéhradecký kraj realizoval od listopadu 2010 do srpna letošního roku.

14.8.2012

Kraj schválil Dohodou o spolupráci při realizaci individuální projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny"

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od 1. července 2012 do 31. ledna 2015 individuální projekt „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“. Hlavním cílem projektu je komplexní systémová změna zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.

27.1.2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 26. ledna 2011 schválilo historicky první Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem nové koncepce pro období 2012 - 2016 je v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá opatření posilována.

25.10.2011

Krajský úřad absolvoval genderový audit

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele, kteří si nechali externě posoudit, jak přistupují k tématu podpory rovných příležitostí žen a mužů a podpoře slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců.

24.8.2011

Podpora aktivního rodičovství - přístup na webové stránky MPSV

Webové stránky na podporu takzvaného aktivního otcovství spustilo letos Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Nesou název Táto, jak na to? a jejich součástí se stala i právní poradna pro otce. Odborníci na občanské, manželské a pracovní právo tam odpovídají na konkrétní dotazy otců, kteří si nevědí rady v právních otázkách.

29.3.2011

Časopis PráceSpolu pro Královéhradecký kraj

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší ve spolupráci s Královéhradeckým krajem speciální regionální vydání časopisu PráceSpolu.

10.12.2010

Podpora rovných příležitostí žen a mužů na krajském úřadě

Dne1. listopadu 2010 zahájil Královéhradecký kraj realizaci projektu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.