Metodická pomoc obcím - veřejné finance

12.3.2019

Pro rok 2016, 2017, 2018,2019 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje,odbor analýz a podpory řízení, oddělení VaFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky. Nově byla přidána metodika - Odpisování dlouhodobého majetku.

Byl zveřejněn též Číselník nástrojů CSUIS (záznamy platné k 24.01.2018).

K datu 03. 04. 2018 byla provedena aktualizace (modře označeno) - Metodická pomůcka (str. 1,2,3,5,10,31,32,35,39,45 a 46), Metodika pomůcka transfery (str. 12, 16 a 32) a Návaznost RS na nákladové a výnosové účty (str. 2 a 3).

K datu 11. 09. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR  pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 3, ročník 2018 (obsahující Směrnici MF o postupu obcí a krajů při financování voleb),  a metodický materiál Ministerstva vnitra s názvem Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky.

K datu 02. 10. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR  pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 4, ročník 2018 řešící problematiku voleb a souvisejících otázek.

K datu 01. 10. 2018 byla provedena aktualizace (modře označeno) těchto pomůcek: a) Metodická pomůcka 2018 (str. 46); b) Návaznost RS na nákladové a výnosové účty 2018 (str. 4) a c) Metodická pomůcka - transfery 2018 (str. 25 a 32).

K datu 30. 12. 2018 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2018 (str. 33).

K datu 6. 3. 2019 byly zveřejněny přehledy účetního a rozpočtového zachycení transferů z VPS – MF a MŠMT. Tyto přehledy MF ČR zveřejnilo i na svých webových stránkách.

 

 

 

1.2.2018

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Aktuální informace o výši příspěvku na žáka naleznete na následujících odkazech:

 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2015/informace-o-vysi-objemu-prostredku-plyno-20529

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2014/informace-k-financovani-materskych-a-zak-19175