Metodická pomoc obcím - veřejné finance

12.3.2019

Pro rok 2019 a 2020 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, odbor analýz a podpory řízení, oddělení VaFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky.

K datu 11. 09. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 3, ročník 2018 (obsahující Směrnici MF o postupu obcí a krajů při financování voleb), a metodický materiál Ministerstva vnitra s názvem Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky.

K datu 02. 10. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 4, ročník 2018 řešící problematiku voleb a souvisejících otázek.

K datu 6. 3. 2019 byly zveřejněny přehledy účetního a rozpočtového zachycení transferů z VPS – MF a MŠMT. Tyto přehledy MF ČR zveřejnilo i na svých webových stránkách.

K datu 28. 03. 2019 byly zveřejněny Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2019, číslo 2. V daném dokumentu naleznete aktualizovanou směrnici na volby a seznam platných předpisů pro ÚSC.

K datu 22. 05. 2019 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) Metodické pomůcky 2019, Metodické pomůcky transfery 2019 a Návaznosti RS na nákladové a výnosové účty 2019.

Byl též zveřejněn dokument Účetní a rozpočtové zachycení transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

K datu 01. 07. 2019 byla provedena aktualizace Číselníku nástrojů CSÚIS.

K datu 23. 09. 2019 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky transfery 2019 (žlutě označeno, str. 34).

K datu 08. 11. 2019 byly zveřejněny Zprávy MF ČR č. 3/2019, které obsahují:

   a) Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

   b) Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.

K datu 11. 12. 2019 byly zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů  č. 4/2019.

K datu 12. 12. 2019 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 12/2019. Zároveň byly zveřejněny Pokyny ke zpracování seznamu účetních jednotek  patřících do dílčího konsolidačního celku státu za rok 2019.

K datu 22. 01. 2020 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2020 (str. 11, 13, 20, 21, 30 a 39 - označeno zeleně).

K datu 25. 03. 2020 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 03/2020.

1.2.2018

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Aktuální informace o výši příspěvku na žáka naleznete na následujících odkazech:

 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2015/informace-o-vysi-objemu-prostredku-plyno-20529

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2014/informace-k-financovani-materskych-a-zak-19175