Metodická pomoc obcím - doprava

7.10.2009

Upozornění na změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, které mají vliv na vydávání nařízení

V souvislosti s přijetím zákona č. 97/2009 Sb., ze dne 26. 3. 2009, účinného od 16. 4. 2009, jímž se mění a doplňuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění je třeba reagovat na změnu ust. § 27, zejména stran povinností vlastníků dálnice, silnice a místní komunikace, které se, včetně odpovědnosti za sjízdnost a schůdnost, týkají také vlastníků chodníků, (vypouští se odpovědnost vlastníků nemovitostí sousedících s chodníkem)! V tom smyslu je třeba příslušné „Nařízení“ (stran „zimní údržby“) aktualizovat!