Územní plánování a stavební řád

1.8.2011

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2011

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2011 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 16. června 2011.