Loncepční materiály

20.12.2012

Plán primární prevence rizikového chování

Na základě požadavku MŠMT vytvořil odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (stejně jako ostatní kraje) Plán primární prevence rizikového chování Královéhradeckého kraje.

6.5.2009

Strategie prevence 2009-2012

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012.