Kontroly

16.12.2014

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2015

Od 01.01.2015 bude předmět kontrol rozšířen na úseku územního rozhodování a stavebního úřadu, úseku vodního hospodářství a úseku evidence obyvatel o kontrolu údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.