Aktuality

19.říjen Další miliony podpoří rozvoj česko-polského pohraničí. Vznikne například Archa Krkonoš

Další miliony podpoří rozvoj česko-polského pohraničí. Vznikne například Archa Krkonoš

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR - Polsko, které se konalo v Olomouci, bylo podpořeno celkem 19 projektů. Do devíti z nich jsou zapojeni partneři z Královéhradeckého kraje nebo Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, kde je aktivním členem rovněž Královéhradecký kraj. Celková evropská dotace u těchto devíti projektů činí přes 5,5 milionu EUR, což představuje cca 144,5 milionu Kč. Kromě evropské dotace mají čeští partneři nárok i na dotaci ze státního rozpočtu ČR.

19.říjen V kraji je obrovská hustota železniční sítě, kterou bychom měli rozvíjet, řekl první náměstek Martin Červíček v úvodu mezinárodní dopravní konference

V kraji je obrovská hustota železniční sítě, kterou bychom měli rozvíjet, řekl první náměstek Martin Červíček v úvodu mezinárodní dopravní konference

Železniční doprava, její rozvoj a využití v přepravě osob – to bylo hlavní téma mezinárodní dopravní konference, která se tento týden uskutečnila v konferenčním sálu broumovského kláštera. Nápady, trendy a zkušenosti nejen z drážní dopravy si sem přijeli vyměnit zástupci Ministerstva dopravy ČR, Královéhradeckého kraje, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Českých drah a dalších dopravců nejen z Česka.

17.říjen Včasnou likvidaci kůrovce hodlá kraj finančně motivovat

Včasnou likvidaci kůrovce hodlá kraj finančně motivovat

České lesy se potýkají s kůrovcem. Přestože Královéhradecký kraj nebyl v první polovině roku 2018 nejvíce postiženým krajem, situace se dramaticky zhoršuje i zde. V západní až severozápadní části kraje lze již hovořit o kalamitním stavu. Odborníci navíc upozorňují, že v příštím roce může být poškození lesů několikanásobné.

16.říjen Krajské nemocnice bude od příštího roku řídit jedna správní rada. Návrh projednají zastupitelé

Krajské nemocnice bude od příštího roku řídit jedna správní rada. Návrh projednají zastupitelé

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit návrh na změnu stanov Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. Tato změna povede k úpravě stávajícího dualistického systému vedení nemocnic na monistický systém – všechny krajské nemocnice povede představenstvo zdravotnického holdingu, které bude mít postavení správních rad jednotlivých nemocnic. Jeho členy budou ředitelé těchto nemocnic.

12.říjen Oblastní nemocnice Náchod projde další částečnou rekonstrukcí

Oblastní nemocnice Náchod projde další částečnou rekonstrukcí

Budovy A, D v dolním areálu a budova B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod, a. s., se dočkají další částečné rekonstrukce, která zajistí lepší využití stávajících prostor. Realizaci provede společnost CE-ING, s. r. o. Celková cena zakázky je více jak 14,3 milionu korun bez DPH.

11.říjen UPOZORNĚNÍ - 11.11.2018 může docházet k výpadkům webu

UPOZORNĚNÍ - 11.10.2018 může docházet k výpadkům webu

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 11.10.2018 může docházet z technických důvodů k výpadkům webu nebo některé stránky mohou být dočasně nedostupné. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

11.říjen Průmyslovka ve Dvoře se dočká zateplení a muzejní expozice

Průmyslovka ve Dvoře se dočká zateplení a muzejní expozice

Již za několik dnů si hlavní budovu Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem a laboratoře převezmou stavaři. Během půl druhého roku zde budou probíhat práce na zateplení obvodových stěn, střechy, podlah a stropů. Dojde také k výměně oken a dveří. V hlavní budově bude navíc instalována rekuperace. Náklady dosáhnou 45 milionů korun a celková dotace by měla být 23 milionů.