Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2015

Krajské dotace pro rok 2015

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.

Z oblasti živorní prostědí a změdělství najdete v podsekci tohoto webu níže uvedené programy. Ostaní programy z této oblasti jsou na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.

  • Čistá obec, čisté město, čistý kraj - zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady
  • Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů
  • Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

 

5. 10. 2015

Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2016

Přehled lhůt pro podávání žádostí a další informace v článku.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

22. 6. 2015

Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neivestiční dotace na výdaje JPO obcí Královéhradeckého kraje

Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek

28. 5. 2015

Sdělení k náležitostem žádostí o dotaci - § 10a odst (3) písm. f,z č. 250/2000 Sb.

Sdělení na základě ustanovení § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k náležitostem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Celý článek

12. 5. 2015

Schválené dotace v oblasti cestovního ruchu

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11.5. 2015 poskytnutí dotací v oblasti cestovního ruchu

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

12. 5. 2015

Schválené dotace v oblasti kultury a památkové péče

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11.5. 2015 poskytnutí dotací v oblasti kultury a památkové péče

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

17. 3. 2015

Nový odborný garant za oblast životního prostředí

Pro dotační program 15ZPD03 - Nakládání s odpady a ochrana ovzduší byl stanoven nový odborný garant

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

7. 11. 2014

Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2015

Dne 3. listopadu 2014 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje většinu dotačních programů vyjma oblasti Cestovní ruch. Termíny lhůt pro podávání žádostí najdete na konci článku.

Publikoval: Ondřej Knotek

Celý článek