Uskutečněné akce KAP KHK

26.3.2019

Digitální technologie ve výuce

Dne 25. 3. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnila konference na téma Digitální technologie ve výuce.

13.2.2019

Seminář Šablony pro SŠ a VOŠ

Dne 13. 2. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář na téma „Šablony pro SŠ a VOŠ II“.

27.9.2018

Seminář Jak na matematickou gramotnost

Dne 26. 9. 2018 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci platformy Vzdělávání pro rozvoj osobnosti uskutečnil seminář „Jak na matematickou gramotnost“.

19.9.2018

Seminář Učitelé biologie sobě 2018

Dne 18. 9. 2018 proběhl v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje druhý ročník didaktického semináře Učitelé biologie sobě 2018 z cyklu biologických setkání.

12.10.2017

Seminář Učitelé biologie sobě 2017

Dne 10. 10. 2017 proběhl v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové didaktický seminář Učitelé biologie sobě v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

2.10.2017

Tisková zpráva: Konference Učení pro život - V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

Ve dnech 21. – 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo „Co to znamená (se) učit?“ a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo „Rozsviťte své myšlenky“.