Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.

Základní informace

Termíny kontrol, kontakty

Legislativa

Dokumenty ke stažení

Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz

(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).
 

Nejnovější vložené materiály:

(poslední aktualizace k 20. 3. 2019)

  • Źádost o přezkoumání hospodaření obce/DSO za rok 2019 - Návratka - umístěno v sekci "Dokumenty ke stažení"
     
  • Stanovisko MV ČR - ODK č. 1/2019 - Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"