Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je prováděno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ve snaze lépe se orientovat v problematice přezkoumání hospodaření jsme pro Vás připravili metodickou pomůcku rozdělenou do několika oblastí. Jde o přehled nejzákladnějších informací, povinností a dokumentů, týkající se přezkoumání hospodaření, který je průběžně doplňován a aktualizován. Nejedná se však o kompletní výčet všeh povinností, zákonů, vyhlášek a jiných dokumentů, které jsou s přezkoumáním hospodaření spojeny.

Dále se zde snážíme zveřejňovat informace, se kterými se při přezkoumání hospodaření setkáváme, a jejichž zveřejnění by mohlo některým z vás pomoci při předcházení případných problémů.

Součástí metodické pomůcky jsou také vzory některých dokumentů, které nejsou závazné, ale jsou zde uvedeny jako jedna z možných variant.

Náměty na případné doplnění zasílejte na email: rpavlicek@kr-kralovehradecky.cz
(Ing. Roman Pavlíček tel.: 736 521 916).
 

Nejnovější vložené materiály:

(poslední aktualizace k 8. 4. 2020)

 • Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Informace MF ČR k aplikaci § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v mimořádné situaci - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Stanovisko MV ČR a MF ČR k neprojednání závěrečného účtu ve lhůtě stanovené v § 43 zákona o obcích - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Stanovisko MV ČR k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového satvu - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"
   
 • Ostatní informace vydané MV ČR pro obce v souvislosti s koronavirem COVID-19 - naleznete na adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv 
   
 • Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Zprávy MF č. 1/2020 - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC platným od 1.1.2020 - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"
   
 • Stanovisko MV ČR - ODK č. 6/2019 - Důsledky uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce - umístěno v sekci "Legislativa - Stanoviska"

 • Metodický pokyn CHJ č. 7 MF ČR - Řízení rizik spojených s hospodařením obce
  - umístěno v sekci "Legislativa - Metodická doporučení"