Evropská unie, EHP, granty a dotace - projekt Obědy do škol

8.3.2018

"OBĚDY DO ŠKOL" VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Královéhradecký kraj připravuje v současné době projektovou žádost do 4. výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ pro školní rok 2018/19 z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Celková finanční alokace výzvy je 50 000 000 Kč.