Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Silniční hospodářství

Silniční hospodářství

4. 6. 2018

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Publikoval: Jaroslav Vaňásek

Celý článek

2. 3. 2016

Správce silnic II. a III. třídy

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31.12.2015, je Královéhradecký kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Publikoval: Luděk Firich

Celý článek