Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


19. 3. 2018

Krajský informační zpravodaj SMS ČR - březen 2018

nahlédněte do nového vydání zpravodaje SMS ČR

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

9. 3. 2018

Funding opportunities for cooperation with entities from Southeast European countries (versions for participants from Southeast European countries)

The regional Eurocentres and Hradec Králové Region invite you to the seminar of the funding opportunities for cooperation with entities from Southeast European countries. The aim of the seminar is to present prospects for cooperation and funds with Southeast European partners and initiate projects in various sectors of cooperation.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

9. 3. 2018

Moderní gastrotechnologie

Pozvánka na workshop Moderní gastrotechnologie – správná příprava roast beef, zajímavosti vaření sous vide, dynamické zpracování ovoce a zeleniny v rámci cyklu Gastronomie současnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

9. 3. 2018

Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci se subjekty z jihovýchodní Evropy

Dne 19. dubna 2018 se v Hradci Králové uskuteční seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci se subjekty z jihovýchodní Evropy. Cílem semináře je představit vhodné dotační programy a fondy, v návaznosti na to iniciovat konkrétní projekty v různých oblastech spolupráce.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

8. 3. 2018

"OBĚDY DO ŠKOL" VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

Královéhradecký kraj připravuje v současné době projektovou žádost do 4. výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ pro školní rok 2018/19 z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Celková finanční alokace výzvy je 50 000 000 Kč.

Publikoval: Lucie Feuchter

Celý článek

7. 3. 2018

Metodické a vzdělávací setkání výchovných poradců

Pozvánka na metodické a vzdělávací setkání výchovných poradců, jehož součástí bude seminář „Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání“.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

7. 3. 2018

ARCHICAD 21 pro běžné využití ve výuce

Pozvánka na workshop ARCHICAD 21 pro běžné využití ve výuce v rámci cyklu Digitální technologie ve stavebnictví

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

5. 3. 2018

Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 16. března 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého kraje (případně z Pardubického kraje) u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. listopadu 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

5. 3. 2018

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (cestovní ruch)

Dne 22. 3. 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Představena bude jak otevřená výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu.

Publikoval: Roman Klíma

Celý článek

28. 2. 2018

Cesty ke čtenářské gramotnosti

Pozvánka na seminář Cesty ke čtenářské gramotnosti.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek