Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj kraje

Rozvoj kraje

Aktuální informace - (10 nejnovějších zpráv)


17. 7. 2017

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu. Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.

Publikoval: Petr Kamenický

Celý článek

13. 7. 2017

Pozvánka na workshop Digitální technologie ve stavebnictví

Logo KAP KHK

Dne 31. 8. 2017 se na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové uskuteční workshop z cyklu Digitální technologie ve stavebnictví I: Aplikace a dokumentace pro stavebnictví provozované pod operačním systémem Windows 10.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 7. 2017

Pozvánka na workshop Digitální technologie ve stavebnictví

Dne 31. 8. 2017 se na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové uskuteční workshop z cyklu Digitální technologie ve stavebnictví I: Aplikace a dokumentace pro stavebnictví provozované pod operačním systémem Windows 10.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 7. 2017

Pozvánka na workshop na téma Elektronický podpis a šifrování dat

Pozvání pro ředitele SŠ a VOŠ na:

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

13. 7. 2017

První setkání na téma matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání

Dne 27. 4. 2017 proběhlo v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové První setkání na téma matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání (M, Fy, Ch, Bi) v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

11. 7. 2017

Harmonogram akcí

Harmonogram akcí chystaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Publikoval: Petra Hnátová

Celý článek

10. 7. 2017

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka

registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002666

Zpět na přehled projektů

Publikoval: Tereza Martincová

Celý článek

10. 7. 2017

Zápis z odborného semináře pro pracovníky stavebních úřadů Královéhradeckého kraje ze dne 22. června 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil jednodenní seminář pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu přeneseného výkonu státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu, který se uskutečnil dne 22. června 2017 v sále Jana Letzela v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Publikoval: JUDr. Jana Řezníčková

Celý článek

10. 7. 2017

Třetí výzva Kotlíkových dotací - výsledky hodnocení

Rada Královéhradeckého kraje na svém 17. zasedání dne 26. 6. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 31. 3. 2017, příjem žádostí zahájen 2. 5. 2017) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Publikoval: Pavel Kavalír

Celý článek

4. 7. 2017

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2017

4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje byla projednána, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších poředpisů, na 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 19.června 2017.

Publikoval: Jitka Macková

Celý článek