Informace o dílčím vyúčtování pro víceleté projekty

28. 11. 2011 Autor: Ondřej Knotek

Informace je určena příjemců, kteří realizují víceleté projekty

Příjemci, kteří obdrželi finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na víceleté projekty, musí provést tzv. dílčí vyúčtování. V kontě uložených žádostí naleznete písmeno „D“, což znamená „dílčí vyúčtování“. Po otevření formuláře vyplníte vyčerpané poskytnuté finanční prostředky do 31. 12. 2011 a formulář odešlete. Tuto povinnost jste povinni splnit do 10. ledna 2012. V případě nedodržení této povinnosti bude na celou věc pohlíženo jako na nedodané vyúčtování a bude postupováno dle sankcí uvedených v dotační smlouvě. Dílčí vyúčtování je závazné a musí být v souladu s pozdějším závěrečným vyúčtováním.