Informace o podpořených projektech v oblasti životního prostředí a zemědělství

22. 6. 2011 Autor: Marcela Holda

Zveřejnění seznamu příjemců dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením ZK/21/1480/2011 ze dne 16. června 2011 schválilo rozdělení finančních prostředků do těchto programů v oblasti životního prostředí a zemědělství:

• 11ZPD01 Protipovodňová ochrana

• 11ZPD02 Nakládání s odpady a ochrana ovzduší

• 11ZPD03 Ochrana přírody a krajiny

• 11ZPD05 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

• 11ZPD06 Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny na dotačním portále Královéhradeckého kraje na adrese: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz