Informace o úspěšných projektech podpořených Královéhradeckým krajem

16. 5. 2011 Autor: Ondřej Knotek

Zveřejnění seznamu příjemců dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšnou činnost

Zastupitelstvo Královéhradeckého krajena svém jednání dne 5. května 2011 schválilo rozdělení finančních prostředků do těchto dotačních oblastí

- školství (vzdělávání, prevece rizikového chování, volnočasové aktivity, tělovýchova a sport)

- regionální rozvoj (mimo cyklobusů, které byly již zveřejněny dříve)

- kultura a památková péče

- cestovní ruch

Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje - DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz. V jednotlivých dotačních oblastech najdete seznamy vždy pro kokrétní dotační program.