Přerozdělení nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2011

28. 11. 2011 Autor: Ondřej Knotek

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo rozdělení nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 20. října 2011 schválilo usnesením ZK/23/1640/2011 pro oblast vzdělávání a prevence rizikového chování, usnesením ZK/23/1641/2011 pro oblast volnočasových aktivit, sportu a tělovýchovy a usnesením ZK/23/1642/2011 pro oblast kultury a památkové péče a přerozdělilo vrácené finančních prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty. Seznamy podpořených příjemců jsou zveřejněny v dotačním portále Královéhradeckého kraje – DOTIS na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz . Seznamy příjemců jsou umístěny v jednotlivých programech v části dotační programy.