Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2011

7. 7. 2011 Autor: Ondřej Knotek

Základní instrukce pro příjemce dotace z dotačního programu administrovaného oddělením krajských dotací.

Všichni příjemci dotace, kteří s Královéhradeckým krajem uzavřeli smlouvu v dotačních programech

11SMR, 11SMV, 11SMP, 11ZPD, 11CRG, 11KPG, 11RRD a 11INV

mají za povinnost do 30 dnů po ukončení projektu odevzdat na oddělení krajských dotací vyúčtování projektu. Vyúčtování se provádí v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.

Pro vyúčtování je třeba se přihlásit do dotačního portálu (postup stejný jako při tvorbě žádosti). Manuál k vyúčtování naleznete v příloze této zprávy a v dokumentech ke stažení na dotačním portálu.

K problematice vyúčtování budou v měsíci září pořádány cca 1 hodinové semináře. Termíny budou zveřejněny na konci srpna. Další informace je možné získat u jednotlivých odpovědných pracovníků oddělení krajských dotací.

Soubory ke stažení