Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením ZK/20/1431/2011 ze dne 5.5.2011 vyhlašuje výzvy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2011

1. 6. 2011 Autor: Marcela Holda

Výzvy jsou vyhlášeny v období od 1. června 2011 do 1. července 2011.

Vyhlášené dotační programy:

11RRD03 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel

11RRD07A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje

11RRD08 Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje

11RRD10 Podpora spolkové činnosti

Podmínky těchto programů jsou umístěny na novém dotačním portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na adrese:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz  

V případě problémů s ověřením důvěryhodnosti stránky (může se týkat užvatelů používajích prohlížeč Firefox, Opera apod.) si nejprve nainstalujte kořenový certifikát autority PostSignum.

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Soubory ke stažení

  • Pozvánka na seminář (pdf, 70 kB, 1.6.2011)

    Pozvánka na seminář k novému dotačnímu portálu DOTIS 13.6.2011 Uzávěrka přihlášek: 8.6.2011