Grantové a dotační programy pro rok 2008 - úvod

9. 1. 2008 Autor: Mgr. Tomáš Záviský

Volnočasové aktivity

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/1/15/2008 ze dne 9. 1. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlásil dne 21. ledna 2008 dotační programy na rok 2008 pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží. Uzávěrka vyhlášených programů proběhla 22. února 2008.

POZOR: Byl zveřejněn seznam projektů schválených Radou Královéhradeckého kraje 14. 5. 2008. Přehled podpořených projektů najdete u jednotlivých programů níže.

POZOR: Byl zveřejněn seznam projektů schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2008. Přehled podpořených projektů najdete u jednotlivých programů níže.

Programy vyhlášené pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží se řídí "Prováděcím pokynem k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji".

Soubory ke stažení