Druhá splátka dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplacena

30. 6. 2009 Autor: Lenka Andělová

Dne 29.6.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky na 2. splátku dotace z celkového objemu dotací na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně:

  • v případě služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře ve výši 25% z přidělené dotace,
  • v případě ostatních služeb ve výši 35% z přidělené dotace.

Soubory ke stažení