3. splátka z navýšení dotace MPSV ČR pro rok 2009 vyplacena

9. 11. 2009 Autor: Lenka Andělová

Dne 27.10., 3.11., 4.11. a 6.11.2009 byly z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poslány finanční prostředky v rámci 3. splátky z navýšení dotace na rok 2009 (dotace MPSV ČR, účelový znak: 13 305) určených poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto splátku MPSV ČR vypočetlo následovně: 

  • v případě služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře ve výši 25% z přidělené dotace (z navýšení), 
  • v případě ostatních služeb ve výši 30% z přidělené dotace (z navýšení).

Soubory ke stažení