Sledování stavu žádosti a vyúčtování projektu

4. 5. 2011 Autor: Ondřej Knotek

Informace pro žadatele, kteří podali svou žádost přes dotační portál Královéhradeckého kraje.

Všichni žadatelé a příjemci, kteří řádně uzavřeli své žádosti, mohou na Krajském dotačním portálu sledovat průběžně stav své žádosti. Průběžné stavy, které žadatel - příjemce může zaznamenat v průběhu dotačního řízení, jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Elektronické vyúčtování na dotačním portálu KHK

Každému příjemci dotace se zároveň se stavem žádosti "dotace proplacena" objeví v dotačním portálu v části "Moje žádost" i symbol "V" a získá přes něj přístup k eletronickému formuláři (vždy autentickému pro každý projekt).

Dne 31. 5. 2011 bude v části "Manuály ke stažení" zveřejněn manuál k práci s vyúčtováním. Semináře k vyúčtování budeme pořádat v období září-říjen 2011.

Pokud musíte vzhledem k ukončení projektu vyúčtovat dříve, kontaktujte pracovníky oddělení krajských dotací a domluvte si osobní konzultaci.

Soubory ke stažení