Jak postupovat při nákaze covidem-19?

18. 2. 2022

Zveřejňujeme aktuální informace a pokyny krajské hygienické stanice při zjištění nákazy covidem-19. Další informace najdete na www.khshk.cz.

Kontaktujte praktického lékaře

Při zdravotních obtížích se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, který posoudí váš zdravotní stav a případně vám vystaví žádanku na PCR test na covid-19. Výsledek testu vám sdělí laboratoř cestou SMS zprávy.

Pozitivní PCR test

Pokud bude výsledek PCR testu covid-19 pozitivní, následně obdržíte další SMS zprávu s instrukcemi včetně dodržování pravidel izolace na dalších minimálně 7 dnů po dni odběru daného testu.

Současně budete požádáni o vyplnění samotrasovacího formuláře ke kontrole a doplnění dalších vašich údajů včetně osob, které s vámi byly v rizikovém kontaktu. Telefonické trasování již u vás krajská hygienická stanice provádět nebude. Neschopenku vystavuje ošetřující lékař.

Rizikový kontakt

U osob, které byly v rizikovém kontaktu s osobou covid-19 pozitivní, se již nebude nařizovat karanténa, tyto osoby ani nebudou KHS telefonicky trasovány. V případě, že budou jako kontakty uvedeny v samotrasovacím formuláři dané covid-19 pozitivní osoby, obdrží informativní SMS.

Lidé by následně měli sledovat svůj zdravotní stav a omezit kontakt s ostatními osobami (nejedná se však o karanténu a nebude vystavována neschopenka). V případě zdravotních obtíží by měli kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.

Dotazy směřujte na hygienu

Jakýkoliv dotaz na řešení situace související s onemocněním covid-19 směřujte výlučně elektronicky na adresu koronavirus@khshk.cz. Tato adresa je průběžně sledována.