USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 27.1.2020

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.
návrhová komise
1 39 0 0
ověřovatelé zápisu
2 41 0 0
návrh programu
3 40 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
4 ZK/25/2036/2020 41 0 0
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/25/2037/2020 40 1 0
3. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019
6 ZK/25/2038/2020 41 0 0
4. Přehled zahraničních služebních cest
7 ZK/25/2039/2020 40 0 0
5. Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
8 ZK/25/2040/2020 41 0 0
6. Změna zřizovacích listin Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
9 ZK/25/2041/2020 41 0 0
7. Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020
10 ZK/25/2042/2020 39 0 0
8. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020
11 ZK/25/2043/2020 39 0 0
9. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019
12 ZK/25/2044/2020 39 0 0
10. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2020
13 ZK/25/2045/2020 39 0 0
11. Žádost o předfinancování projektu staženo z programu
12. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
14 ZK/25/2046/2020 28 0 11
13. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2020
15 ZK/25/2047/2020 39 0 0
14. Změny v projektech podpořených dotacemi - Obec Lánov, Město Police nad Metují
16 ZK/25/2048/2020 40 0 0
15. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. IČO 02326159
17 ZK/25/2049/2020 26 9 6
16. Návrh změny v podmínkách smlouvy o partnerství na projektu Dostavba věže samostatnosti v Hořicích staženo z programu
17. Žádost o prominutí odvodu dotace a penále - Biskupské gymnázium
18 ZK/25/2050/2020 26 1 14
18. Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2020
19 ZK/25/2051/2020 34 0 5
19. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
20 ZK/25/2052/2020 35 0 0
20. Poskytnutí neinvestiční dotace městu Jičín k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havárie dle vodního zákona v obci Budčeves
21 ZK/25/2053/2020 36 0 0
21. Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2020
22 ZK/25/2054/2020 33 0 0
22. Návrh převodů nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje z roku 2019 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2020
23 ZK/25/2055/2020 35 0 0
23. Úprava rozpočtu kap. 21
24 ZK/25/2056/2020 34 1 0
24. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
25 ZK/25/2057/2020 35 0 0
25. Návrh na schválení příslibu profinancování na přípravu záměrů pro programové období 2021+
26 ZK/25/2058/2020 37 0 0
NÁVRH NA SLOUČENÍ ÚVODNÍHO SLOVA, ROZPRAVY A HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 26 - 32
27 34 0 0
HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 26 - 32
28 30 0 0
26. Návrh na prodej pozemku p.č. 385/40 v k.ú. Pohoří u Dobrušky a obci Pohoří
28 ZK/25/2059/2020 30 0 0
27. Návrh na prodej pozemku p. č. 3082 v k. ú. Babí a obci Trutnov
28 ZK/25/2060/2020 30 0 0
28. Návrh na prodej pozemku p.č. 140/4 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami
28 ZK/25/2061/2020 30 0 0
29. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a obci Špindlerův Mlýn
28 ZK/25/2062/2020 30 0 0
30. Návrh na prodej pozemku p. č. 520/3 v k. ú. Třebechovice pod Orebem
28 ZK/25/2063/2020 30 0 0
31. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obec Sedloňov
28 ZK/25/2064/2020 30 0 0
32. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Trutnov
28 ZK/25/2065/2020 30 0 0
NÁVRH NA SLOUČENÍ ÚVODNÍHO SLOVA, ROZPRAVY A HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 33 - 49
29 30 0 0
HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 33 - 49
30 33 0 0
33. Návrh na výkup pozemku p. č. 651/1 v k. ú. a obci Lodín
30 ZK/25/2066/2020 33 0 0
34. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Červená Třemešná, v k. ú. a obci Tetín a v k. ú. Rohoznice u Hořic a obci Rohoznice
30 ZK/25/2067/2020 33 0 0
35. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Červená Třemešná a k. ú. a obci Miletín
30 ZK/25/2068/2020 33 0 0
36. Návrh na výkup pozemků p. č. 685/58 v k. ú. a obci Červená Třemešná a p. č. 1335/17 k. ú. a obci Miletín
30 ZK/25/2069/2020 33 0 0
37. Návrh na výkup pozemků p. č. 685/49 a p. č. 685/50 v k. ú. a obci Červená Třemešná
30 ZK/25/2070/2020 33 0 0
38. Návrh na výkup pozemku p. č. 1104/31 v k. ú. a obci Újezd pod Troskami
30 ZK/25/2071/2020 33 0 0
39. Návrh na výkup pozemku p. č. 646/5 v k. ú. a obci Rožnov
30 ZK/25/2072/2020 33 0 0
40. Návrh na výkup pozemku p. č. 1959/21 v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř
30 ZK/25/2073/2020 33 0 0
41. Návrh na výkup pozemku p. č. 1959/14 v k. ú. Starý Ples a obci Jaroměř
30 ZK/25/2074/2020 33 0 0
42. Návrh na výkup pozemku p. č. 228/4 v k. ú. Malá Čermná nad Orlicí a obci Čermná nad Orlicí
30 ZK/25/2075/2020 33 0 0
43. Návrh na výkup pozemku p. č. 3429 v k. ú. Lhota u Dobrušky a obci Podbřezí
30 ZK/25/2076/2020 33 0 0
44. Návrh na výkup pozemku p. č.515/14 v k. ú. a obci Velký Třebešov
30 ZK/25/2077/2020 33 0 0
45. Návrh na výkup pozemků p. č. 400/3, p. č. 400/5 a p. č. 1459 v k. ú. a obci Černý Důl
30 ZK/25/2078/2020 33 0 0
46. Návrh na výkup pozemku p. č. 691/25 v k. ú. a obci Nechanice
30 ZK/25/2079/2020 33 0 0
47. Návrh na výkup pozemků p. č. 632/65, 632/66, 632/68 a 632/69 (podíl 1/4) v k. ú. a obci Dolní Přím
30 ZK/25/2080/2020 33 0 0
48. Návrh na výkup pozemku p. č. 1382 v k. ú. a obci Jeřice
30 ZK/25/2081/2020 33 0 0
49. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřice
30 ZK/25/2082/2020 33 0 0
NÁVRH NA SLOUČENÍ ÚVODNÍHO SLOVA, ROZPRAVY A HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 50 - 56
31 33 0 0
HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 50 - 56
32 36 0 0
50. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Prasek
32 ZK/25/2083/2020 36 0 0
51. Návrh na darování pozemků v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a obci Lukavice
32 ZK/25/2084/2020 36 0 0
52. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí
32 ZK/25/2085/2020 36 0 0
53. Návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Výrava
32 ZK/25/2086/2020 36 0 0
54. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Bílsko u Hořic, v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy, v k.ú. Domoslavice a obci Ostroměř, v k.ú. a obci Sobčice, v k.ú. a obci Ostroměř, v k.ú. a obci Chomutice a v k.ú. a obci Konecchlumí
32 ZK/25/2087/2020 36 0 0
55. Návrh na darování pozemků v k. ú. Kukleny a obci Hradec Králové a v k. ú. Plotiště nad Labem a obci Hradec Králové
32 ZK/25/2088/2020 36 0 0
56. Návrh na darování pozemku v k. ú. Bedřichov v Krkonoších a obci Špindlerův Mlýn
32 ZK/25/2089/2020 36 0 0
57. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy č. I/11 (Lovčice - Hradec Králové)
neplatné hlasování
33
57. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy č. I/11 (Lovčice - Hradec Králové)
34 ZK/25/2090/2020 37 0 0
58. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy I/36 v k. ú. Nové Město nad Cidlinou a v k. ú. Klamoš
35 ZK/25/2091/2020 37 0 0
59. Návrh na příjem daru - část silnice I. třídy č. I/35 v k. ú. Hradec Králové, Nový Hradec Králové a Vysoká nad Labem
36 ZK/25/2092/2020 38 0 0
NÁVRH NA SLOUČENÍ ÚVODNÍHO SLOVA, ROZPRAVY A HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 60 - 64
37 40 0 0
HLASOVÁNÍ K BODŮM Č. 60 - 64
38 38 0 0
60. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Čistá v Krkonoších a obci Černý Důl
38 ZK/25/2093/2020 38 0 0
61. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 410 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy
38 ZK/25/2094/2020 38 0 0
62. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Lochenice
38 ZK/25/2095/2020 38 0 0
63. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nepasice a obci Třebechovice pod Orebem
38 ZK/25/2096/2020 38 0 0
64. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové
38 ZK/25/2097/2020 38 0 0
65. Návrh na směnu pozemku v k.ú. Dolní Nemojov
39 ZK/25/2098/2020 38 0 0
66. Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k. ú. Náchod
40 ZK/25/2099/2020 39 0 0
67. Návrh na určení vlastnictví nemovité věci v k. ú. a obci Hlušice
41 ZK/25/2100/2020 40 0 0
68. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
42 ZK/25/2101/2020 40 0 0
69. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
43 ZK/25/2102/2020 39 0 0
70. Změna personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
44 ZK/25/2103/2020 39 0 0
71. Revokace usnesení ZK/18/1366/2019 ze dne 28.1.2019 o odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
45 ZK/25/2104/2020 37 0 1

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení