USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 24.2.2020

Hlasování

bod názevbodujednání poznámka č.hl. č.usnesení + - zdr.

neplatné hlasování
1
návrhová komise
2 35 0 0
ověřovatelé zápisu
3 38 0 0
návrh programu
4 38 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/26/2105/2020 35 0 4
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/26/2106/2020 37 0 0
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
7 ZK/26/2107/2020 37 0 0
4. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019
8 ZK/26/2108/2020 35 0 0
5. Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2020
9 ZK/26/2109/2020 38 0 0
6. Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Vysoká nad Labem
10 ZK/26/2110/2020 37 0 0
7. Příslib financování dopravní stavby v roce 2020
11 ZK/26/2111/2020 34 0 4
8. Návrh na vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020 na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
12 ZK/26/2112/2020 34 0 0
9. Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2020
13 ZK/26/2113/2020 34 0 0
10. Příslib na dofinancování akce: rekonstrukce objektu SPŠ stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 na rok 2020
14 ZK/26/2114/2020 30 0 0
11. Návrh na uzavření leasingové smlouvy Střední školou řemesel a Základní školou Hořice, za účelem nákupu vícemístného automobilu
15 ZK/26/2115/2020 31 0 0
12. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem I-KAP KHK I
16 ZK/26/2116/2020 31 0 0
13. Doplnění zřizovací listiny Hvězdárny v Úpici, příspěvkové organizace, a uzavření dodatku ke zřizovací listině
17 ZK/26/2117/2020 32 0 0
14. Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2020
18 ZK/26/2118/2020 31 0 0
15. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování v roce 2020
19 ZK/26/2119/2020 32 0 0
16. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2020
20 ZK/26/2120/2020 33 0 0
17. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2020
21 ZK/26/2121/2020 32 0 0
18. "Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu ""Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví"" v roce 2020 "
22 ZK/26/2122/2020 32 0 0
19. Dotační program v oblasti regionální rozvoj na Podporu likvidace následků kůrovcové kalamity
23 ZK/26/2123/2020 31 0 0
20. Schválení dotace žadatelům, kteří v rámci dotačního programu 19OPK02 (Kotlíkové dotace) podali více žádostí
24 ZK/26/2124/2020 24 0 1
21. Prodloužení doby realizace projektu - Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
25 ZK/26/2125/2020 34 0 0
22. Výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
26 ZK/26/2126/2020 36 0 1
23. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj
27 ZK/26/2127/2020 36 0 0
24. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
28 ZK/26/2128/2020 31 0 4
25. Financování investiční akce Domky Na Květné - Domov důchodců Borohrádek
29 ZK/26/2129/2020 36 0 0
26. Vypořádání účetních hodnot s ŘSD ČR na silnicích II/311, II/319 a III/32551 staženo z programu
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 27 - 36
30 35 0 0
hlasování k bodům č. 27 - 36
31 37 0 0
27. Návrh na výkup pozemků p. č. 374, p. č. 376 a p. č. 379 v k. ú. Horní Neděliště a obci Neděliště
31 ZK/26/2130/2020 37 0 0
28. Návrh na výkup pozemku p. č. 360/5 v k. ú. Staňkov u Pecky
31 ZK/26/2131/2020 37 0 0
29. Návrh na výkup pozemků p. č. 637/21, 637/31, 637/33 a 637/35 v k. ú. Bukovina u Pecky
31 ZK/26/2132/2020 37 0 0
30. Návrh na výkup pozemku p. č. 344/12 v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary
31 ZK/26/2133/2020 37 0 0
31. Návrh na výkup pozemků p. č. 344/40 a p. p. č. 344/41 v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary
31 ZK/26/2134/2020 37 0 0
32. Návrh na výkup pozemku p. č. 1031 v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves
31 ZK/26/2135/2020 37 0 0
33. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves
31 ZK/26/2136/2020 37 0 0
34. Návrh na výkup pozemku p. č. 992 v k. ú. Žíželeves a obci Hořiněves
31 ZK/26/2137/2020 37 0 0
35. Návrh na výkup pozemku p. č. 485/117 v k. ú. Rakov u Markvartic a obci Markvartice
31 ZK/26/2138/2020 37 0 0
36. Návrh na výkup pozemků p. č. 646/7 a p. p. č. 646/8 v k. ú. a obci Rožnov
31 ZK/26/2139/2020 37 0 0
37. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod
32 ZK/26/2140/2020 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 38 - 46
33 36 0 0
hlasování k bodům č. 38 - 46
34 39 0 0
38. Návrh na darování pozemku v k. ú. Svídnice u Kostelce nad Orlicí a obci Svídnice
34 ZK/26/2141/2020 39 0 0
39. Návrh na darování částí pozemků v k. ú. a obci Očelice
34 ZK/26/2142/2020 39 0 0
40. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Jeřice
34 ZK/26/2143/2020 39 0 0
41. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem
34 ZK/26/2144/2020 39 0 0
42. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Žeretice
34 ZK/26/2145/2020 39 0 0
43. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 732/3 a 732/4 v k. ú. a obci Nechanice
34 ZK/26/2146/2020 39 0 0
44. Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 269 a 371 v k. ú. Horní Neděliště a obci Neděliště
34 ZK/26/2147/2020 39 0 0
45. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 2922/6 v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí
34 ZK/26/2148/2020 39 0 0
46. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
34 ZK/26/2149/2020 39 0 0
47. Návrh na směnu částí pozemku p. č. 1194/1 a pozemku p. č. 1194/55 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy
35 ZK/26/2150/2020 39 0 0
48. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Hostinné
36 ZK/26/2151/2020 40 0 0
49. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
37 ZK/26/2152/2020 40 0 0
50. Žádost Fakultní nemocnice Hradec králové o souhlas k investiční akci „FN Hradec Králové – pavilon KIN“
38 ZK/26/2153/2020 36 0 3

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení