Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2022–2030

7. 12. 2021 Autor: Pavla Truncová

Královéhradecký kraj zpracovává novou strategii cestovního ruchu na období 2022–2030. Důvodem je nejen skončení platností předešlého strategického dokumentů, ale zejména nutnost stanovit novou vizi rozvoje turismu pro další období.

Cestovní ruch představuje pro obce, města nebo destinace v našem kraji důležité odvětví, které ovlivňuje jejich rozvoj, zaměstnanost a prosperitu místních obyvatel. Turismus je proto vhodným nástrojem pro propojení kultury, kreativních průmyslů, podnikání, zemědělství a dalších činností. Současně při nevhodné zvolené strategii může vést k přetěžování území, ztrátě identity nebo jiným negativním dopadům. Turismus se také v poslední době mění, a to nejen v důsledků dopadů pandemie COVID-19, ale technologickému rozvoji a změnám na straně preferencí návštěvníků. To je důvod, proč náš kraj potřebuje moderní promyšlenou strategii rozvoje a podpory cestovního ruchu.

Co je Strategie cestovního ruchu?

Strategie cestovního ruchu je střednědobý strategický dokument, který stanoví výchozí rámec pro koncepční rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu, kterým se řídí při svém rozhodování kraj. Dokument také poskytovat oporu pro rozhodování obcí, měst, organizací destinačního managementu, podnikatelských subjektů a dalších aktérů. Strategie by tak měla co nejlépe využít potenciálu a hodnot kraje v oblasti turismu ve prospěch jeho obyvatel a celkového rozvoje.

Harmonogram zpracování dokumentu:

Zpracovaní strategie je naplánováno na více než rok. Předpokládané schválení je na podzim roku 2022. Proces zpracování je proto rozdělen na několik etap. Harmonogram je zejména ve schvalovací fázi nastaven s dostatečnými časovými rezervami, aby dokument bylo možné důkladně projednat.

 

přípravná

analytická

návrhová

implementační

schvalovací

srpen 2021 

září 2021–říjen 2021

listopad 2021–leden 2022

únor 2022–březen 2022

duben 2022–říjen 2022

 

V případě vašich dotazů nebo vašeho zájmu o zapojení napište Mgr. Kateřině Churtajevě, e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz.