Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví

Informace o činnosti oddělení jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Mrkvičková
e-mail: tmrkvickova@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 722 979 239

Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví   Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví   Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví


Aktuální novinky z oblasti kulturních kreativních odvětví najdete na webových stránkách prokreativitu.cz nebo na facebookových stránkách Prokreativitu - podpora kultury v Královéhradeckém kraji.
 

Co si pod pojmy kulturní a krerativní odvětví (KKO) a kulturní dědictví představit a proč jsou důležité?

Kulturní a kreativní odvětví tvoří jádro kreativní ekonomiky a zajišťují trvalý rozvoj společnosti. Tato odvětví jsou založena na individuálních dovednostech, kreativitě a talentu, čímž vytvářejí značné ekonomické bohatství a přidanou hodnotu produktů. Jsou také podstatnou součástí české a evropské identity, historie a kultury. Z ekonomického hlediska vykazují nadprůměrný růst a vytvářejí pracovní místa – zejména pro mladé lidi – a zároveň posilují sociální soudržnost.

Kulturní dědictví tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací pro tu současnou a budoucí. Kulturní dědictví obohacuje životy jednotlivých občanů, je hybnou silou kulturních a kreativních odvětví a hraje roli při vytváření a navyšování  sociálního kapitálu. Je také důležitým zdrojem pro hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost a nabízí potenciál k revitalizaci městských a venkovských oblastí a podpoře udržitelného cestovního ruchu.