Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje 2016

21. 4. 2021 Autor: Monika Honzíková

Odborem sociálních věcí byla za spolupráce ostatních subjektů, zejména Policie ČR, vytvořena Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2016

Bezpečnostní analýza si jako každý rok klade za cíl zmapovat a nastínit situaci v Královéhradeckém kraji v oblasti kriminality a sociálně nežádoucích jevů. Hlavním zdrojem informací je jak Český statistický úřad, tak Policie České republiky, stejně jako výkazy sociální práce na obecních úřadech obcí s pověřenou působností a informace získané přímo z terénu. Celý text je k dispozici v plném znění.

Soubory ke stažení