Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017

21. 4. 2021 Autor: Monika Honzíková

Odborem sociálních věcí byla za spolupráce ostatních subjektů, zejména Policie ČR, vytvořena Bezpečnostní analýza Královéhradeckého kraje v roce 2017

Bezpečnostní analýza si jako každý rok klade za cíl zmapovat a nastínit situaci v Královéhradeckém kraji v oblasti kriminality a sociálně nežádoucích jevů. Hlavním zdrojem informací je jak Český statistický úřad, tak zejména Policie České republiky, stejně jako výkazy sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a informace získané přímo z terénu.

Materiál je rozdělen do několika částí a zahrnuje základní demografické ukazatele, základní sociální ukazatele, mapuje vývojové trendy trestné činnosti a přestupků a ve svém závěru popisuje systém prevence kriminality v rámci Královéhradeckého kraje obecně.

Celý text je k dispozici v plném znění.

Soubory ke stažení