Seifertův Žižkov - 2. ročník celostátní literární soutěže

4. 10. 2017 Autor: Martina Svatoňová

Organizátor soutěže Městská část Praha 3 odbor školství ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta vyhlašuje druhý ročník celostátní literární soutěž Seifertův Žižkov. Soutěž se koná pod záštitou MŠMT a Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Cíl soutěže:

- vést žáky a studenty ve věku 12 – 17 let ke kreativnímu vyjádření svých názorů

- posilovat národní tradice a připomínat významnou osobnost uměleckého života regionu i národa

- dát možnost smysluplného využívání digitálních technologií ve vlastní tvorbě a ukázat žákům a studentům možnosti digitálních technologií v této oblasti

- rozvinout u žáků a studentů zásady ochrany duševního vlastnictví k vlastnímu dílu udělením licenčních podmínek Creative Commons

Harmonogram soutěže, podmínky účasti v soutěži, registrace a další informace najdete na http://www.seifertuvzizkov.cz; případně prostřednictvím e- mailu seifertuvzizkov@praha3.cz

Kontakt: Mgr. Alena Gotmanovová, 222 116 335, alenag@praha3.cz