Nejčastější chyby ve vyúčtování

2. 9. 2016 Autor: Tomáš Záviský

Přehled nejčastějších chyb při vyúčtování individuálních dotací v oblasti sportu a VČA.

Při kontrole vyúčtování individuálních dotací byly vytypovány nejčastější chyby, které předkládaná vyúčtování obsahují:

  • vyúčtování není podepsáno oprávněnou osobou,
  • daňové doklady nejsou označeny číslem dle smlouvy,
  • celkové náklady projektu se nerovnají celkovým příjmům projektu (nesmí být realizován zisk),
  • daňové doklady nejsou vystaveny na příjemce dotace nemají všechny náležitosti daňového dokladu,
  • využití finanční dotace nemá dodrženu skladbu schváleného členění dotace (podle smlouvy a rozpočtu v žádosti),
  • předkládané daňové doklady mají datum zdanitelného plnění po ukončení projektu,
  • na tiskovinách příjemce dotace neuvedl podporu kraje,
  • originály daňových dokladů zůstávají v účetnictví příjemce dotace – neposílají se kraji.