Nová výzva v programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 2 - cestovní ruch

3. 8. 2021 Autor: Roman Klíma

Řídící orgán programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhlásil dne 2. srpna 2021 novou výzvu pro příjem projektů (velké projekty, nejedná se tedy o mikroprojekty) do prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).