Nové výzvy programu Interreg V-A ČR - Polsko

18. 5. 2022 Autor: Roman Klíma

Dne 29. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva programu Interreg V-A ČR - Polsko na realizaci velkých projektů, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit), reagující na současnou uprchlickou krizi - více informací zde. K této výzvě se konalo dne 9. 5. 2022 online školení - video záznam ze školení a informace o možnostech konzultací projektových záměrů zde. Dne 25. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit) - více informací zde.