První výzva programu Interreg Europe 2021-2027 byla vyhlášena

11. 4. 2022 Autor: Roman Klíma

Dne 5. dubna 2022 byla vyhlášena první výzva meziregionálního programu Interreg Europe, projektové žádosti bude možné předkládat do 31. května (12:00 hod.) prostřednictvím monitorovacího systému programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky. Na webových stránkách programu byly zveřejněny první verze programového manuálu a podmínek první výzvy, které popisují celý proces přípravy, předložení a realizaci projektového záměru. Další informace naleznete zde.