Online školení k nové výzvě programu Interreg V-A ČR - Polsko v prioritní ose 2 - cestovní ruch

27. 8. 2021 Autor: Roman Klíma

Společný sekretariát programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pořádá dne 26. srpna 2021 od 10 do 13:30 hod. online školení k nové výzvě v prioritní ose 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch). Bližší informace naleznete zde (sekce Aktuality).