Vyhlášení 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

12. 11. 2021 Autor: Roman Klíma

První výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 bude otevřena od 15. 11. 2021, kdy budou zveřejněny i dokumenty k podávání žádostí o dotaci. Úspěšným projektům má být v 1. výzvě přiděleno až 30 % rozpočtu programu! Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022. Na webu programu je už teď před zahájením výzvy dostupný programový dokument, aplikace Community s možností vyhledávání partnerství, a také videa k obsahu každého ze specifických cílů.

V souvislosti s výzvou připravuje Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce MMR ČR dne 18. 11. 2021 národní Infoden.