RIS3 Strategie inteligentní specializace

23. 8. 2017 Autor: Daniel Všetečka

RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace – z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020.

RIS3 strategie by měla efektivně zacílit finanční prostředky (evropské, národní, krajské i soukromé) do aktivit vedoucích k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených aktivit, které mohou zvýšit konkurenceschopnost ČR, a to včetně zaměření na konkrétní slibné oblasti specializace.

Výstupem naplňujícím ex-ante kondicionalitu bude v případě České republiky Národní RIS3 strategie, jejíž regionální dimenzi bude zajišťovat 14 krajských příloh, zaměřených na specifika formování regionálního inovačního systému v jednotlivých krajích. Tyto krajské přílohy budou mj. obsahovat zpřesnění národních priorit v návaznosti na výzkumný, vývojový a inovační potenciál daného kraje.

Garantem splnění RIS3 ex-ante kondicionality v ČR je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Poradenskou podporu a odbornou expertízu ve fázi příprav a zahajování implementace S3 poskytuje MŠMT tzv. RIS3 facilitátor (externí odborný subjekt – konsorcium společností Berman Group, Jihomoravské inovační centrum a RPIC-VIP) Na regionální úrovni jsou „styčnými důstojníky“ krajští S3 manažeři v jednotlivých krajích. Koordinační funkci nad přípravou RIS3 strategie plní RIS3 Koordinační rada, která byla ustavena v roce 2012 z iniciativy MŠMT, a sestává z odborníků zastupujících instituce hrající klíčovou roli ve formování politiky ČR v oblasti konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje, inovací, informačních technologií, vzdělávání a regionálního rozvoje (relevantní ministerstva, RVVI, Akademie věd, Česká konference rektorů, Technologická agentura, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace krajů, Svaz měst a obcí).

Více informací naleznete na webu Centra investic, rozvoje a inovací.