Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů KÚ KHK

25. 11. 2014 Autor: OPLZ 69

Kraj se nyní nachází v závěrečné fázi realizace projektu: Rozvoj lektorského týmu a zvyšování nabídky vzdělávacích kurzů Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Cílem projektu je zkvalitnění lidských zdrojů a aplikace moderních metod vedoucích k jejich efektivnějšímu využívání v rámci krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

V rámci projektu byly vytvořeny a akreditovány vzdělávací kurzy v oblasti Komunikačních dovedností a Service managementu. Tyto kurzy se staly součástí portfolia nabídky vzdělávání pro zaměstnance Královehradeckého kraje.

V měsíci listopadu 2014 proběhlo pilotní ověření akreditovaných školení v oblasti: Komunikačních dovedností a Service managementu. V rámci těchto modulů bylo proškoleno celkem 40 zaměstnanců a řídících pracovníků.

logo OPLZ