Co je to MAS?

7. 5. 2021 Autor: Martina Saláková Šafková

MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorba strategie směřuje k vytyčení společných priorit a program LEADER umožňuje její realizaci. Celkem 180 MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER:

  • MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje
  • Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50% samosprávy a státní správy)
  • Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli
  • MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena strategie a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.

Petr Kulíšek, MAS NAD ORLICÍ