Volnočasové aktivity, sport a soutěže

26. 1. 2022 Autor: Mgr. Tomáš Záviský

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

 

Základní náplň oddělení sportu a volnočasových aktivit

  • Rozvoj zájmových aktivit občanů, zejména dětí a mládeže včetně tělovýchovy a sportu v územní působnosti kraje.
  • Zpracovávání návrhů koncepcí a strategických materiálů v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu.
  • Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu.
  • Organizace soutěží a přehlídek, práce s talentovanou mládeží.
  • Spolupráce s organizátory zájmových aktivit, zejména pro děti a mládež ve volném čase, tělovýchově a sportu, podpora činnosti, mobility a participace mladých lidí na veřejném životě.

Kde nás najdete?

Regiocentrum Nový pivovar
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
oddělení primárního a zájmového vzdělávání
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové


GPS souřadnice:
50º12’30.071”N, 15º49’43.998”E

Pracovníci zajišťující oblast volnočasových aktivit, sportu a soutěží

  příjmení, jméno, titul   funkce/činnost č. dveří     telefon    
Mgr. Tomáš Záviský vedoucí oddělení 4a-N1.410  736 521 838
Mgr. Veronika Čechová DiS ekonomika, Olympiáda dětí a mládeže 9-N3.920 702 248 630
Ing. Anna Ďoubalíková manažerka Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR   724 870 776
Mgr. Iva Polednová referent oddělení sportu a volnočasových aktivit
- soutěže a přehlídky, regionální soutěže
4a-N1.410  702 175 793
Mgr. Radek Tejc, MBA manažer Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR   722 960 639
Bc. Marek Šenkeřík manažer Her X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR   722 960 669