Prevence kriminality - archiv

16.5.2013

Pozvánka na seminář Prevence krminality

Dne 7. června je připraven Seminář v oblasti prevence kriminality. Obsahem semináře bude problematika vyhodnocování efektivity projektů sociální prevence a aplikace vybraných otázek zákona o obětech trestných činů v praxi. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

8.2.2013

Výzkum pocitu bezpečí občanů v České republice

Ministerstvo vnitra zjišťovalo na konci roku 2012 postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky státu. Výsledky výzkumu naleznete v přílohách.

28.12.2011

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2012

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925 ze dne 14. prosince 2011) byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2012, na který budou poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím.