Aktuality

27.říjen Nový muzejní depozitář v Robousích už slouží svému účelu

Nový muzejní depozitář v Robousích už slouží svému účelu

Královéhradecký kraj předal do užívání nový depozitář v areálu bývalé fary v Robousích u Jičína. Investice za více jak 28 milionů korun bez DPH zajistila adekvátní prostory pro uložení cenných předmětů, které patří do sbírek Regionálního muzea a galerii v Jičíně.

27.říjen Praktici v Královéhradeckém kraji začínají očkovat vakcínou Pfizer

Praktici v Královéhradeckém kraji začínají očkovat vakcínou Pfizer

V Královéhradeckém kraji stoupl zájem o očkování vakcínou proti covid-19. Mezi zájemci převládají zejména lidé, kteří se chtějí nechat přeočkovat třetí dávkou. Z důvodu umožnění vakcinace co největšímu počtu osob navyšují očkovací místa své provozní doby. Novinkou je také možnost nechat se přeočkovat v ordinacích praktických lékařů, kteří v regionu začínají očkovat vakcínou typu Pfizer.

26.říjen Kraj zve na semináře k dotačním programům pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

Kraj zve na semináře k dotačním programům pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity

Královéhradecký kraj pořádá semináře k dotačním programům kraje pro rok 2022 v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity prostřednictvím videokonferencí. Ty se uskuteční v termínech 1. listopadu a 11. listopadu 2021. Třetí seminář se bude konat prezenčně, a to 22. listopadu v budově krajského úřadu.  Začátek seminářů je vždy v 15:30 a předpokládané ukončení v 17:30. Na semináře není nutná registrace předem.

26.říjen Muzejní pracoviště v Gayerových kasárnách dostane moderní vybavení

Muzejní pracoviště v Gayerových kasárnách dostane moderní vybavení

Rekonstrukce Gayerových kasáren na moderní muzejní pracoviště míří do finále. Královéhradecký kraj už dokončil stavební práce a v říjnu se dočkají depozitáře pojízdných regálových systémů za bezmála 33 milionů korun. Do konce roku pak proběhne vybavení základním nábytkem.

22.říjen Kraj pořádá setkání se starosty v každém okrese

Kraj pořádá setkání se starosty v každém okrese

Koná se již sedmý ročník regionálních setkání se starosty jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje. Tento týden se s možnostmi dotační podpory nejen z krajských dotačních titulů seznámili představitelé obcí Jičínska a Trutnovska. Setkání se účastnili pracovníci krajského úřadu, Centra investic, rozvoje a inovací, místních akčních skupin a Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Za vedení kraje vystoupil radní pro regionální rozvoj, granty a dotace Adam Valenta.

21.říjen V kraji se covid-19 šíří nejpomaleji, počet nových případů ale roste

V kraji se covid-19 šíří nejpomaleji, počet nových případů ale roste

Královéhradecký kraj je jeden z regionů, kde se covid-19 v současné době šíří nejpomaleji. Počet nových případů ale den ode dne stoupá. Lidé by proto měli být obezřetní a chránit sebe i své okolí. Nejlepší cestou, jak toho docílit, je dodržování protiepidemických opatření, jako je důsledná hygiena rukou, nošení ochrany dýchacích cest a dodržování rozestupů na místech, kde je to vhodné.

20.říjen Kraj připravuje transformaci destinační společnosti

Kraj připravuje transformaci destinační společnosti

Od 1. prosince tohoto roku by mohla začít fungovat nová krajská příspěvková organizace nazvaná Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu. Nahradí původní Centrálu cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a obecně prospěšnou společnost Revitalizace Kuks. Náplní nové organizace bude koordinace, pomoc a rozvoj turistické nabídky regionu. Krajští radní s návrhem souhlasili, o založení nyní rozhodnou zastupitelé.

19.říjen Organizace Impuls mění název, pro veřejnost bude srozumitelnější

Organizace Impuls mění název, pro veřejnost bude srozumitelnější

Krajští radní schválili změnu názvu instituce Impuls Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit. Od 1. ledna bude krajská příspěvková organizace používat zkrácené označení Centrum uměleckých aktivit, které lépe vyjadřuje činnost centra, a to podporu umělcům v různé fázi jejich tvorby a otevřenost pro všechny druhy umění.