Evropská unie, EHP, granty a dotace - aktuální informace

22.5.2020

Propagační akce „Společně změníme pohraničí CZ-PL“

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím realizuje v období od 1. 5. 2020 do 13. 11. 2020 propagační akci „Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL“, kterou finančně podpoří Společný sekretariát - Centrum pro regionální rozvoj ČR. Více informací naleznete v sekci Interreg V-A Česká republika - Polsko ve složce Aktuality.

20.1.2020

Tipy na výlety CZ-PL

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Společným sekretariátem Olomouc realizoval aktivitu na propagaci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pod názvem “Tipy na výlety CZ-PL/Propozycje wycieczek/Tips for trips PL-CZ”. Výsledné spoty jsou umístěny na facebooku Turistického portálu Královéhradeckého kraje a rovněž v sekci Spoty s česko-polskou tematikou na tomto turistickém portálu (zde 5 spotů s vazbou na Královéhradecký kraj). Spoty jsou rovněž průběžně umísťovány na facebooku Královéhradeckého kraje.

31.10.2019

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU
K 31. 10.2019 končí 20ti měsíční realizace projektu Rozvoj královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Projekt rozvíjel koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

20.3.2019

Série školení v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 28. března 2019 se uskuteční v Olomouci školení pro žadatele k prioritní ose 3, dne 4. dubna 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce k prioritní ose 2 a 4, dne 2. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro žadatele v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, dne 7. května 2019 se uskuteční v Hradci Králové školení pro příjemce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

6.2.2019

Plánované výzvy v komunitárním programu Evropa pro občany

Výkonná agentura EACEA, řídící komunitární program Evropa pro občany, oznámila před koncem minulého roku termíny výzev k předkládání projektových žádostí v roce 2019. Již byly vyhlášeny nebo se plánují 2 výzvy na téma „Partnerství měst“ (1. února a 1 září ) a 2 výzvy pro "Sítě měst" (1. března a 1. září). Pro další informace klikněte na název článku.

6.2.2019

Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst byla otevřena

Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst. Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích. Termín pro online podávání žádostí v rámci Fáze 1 je 17. dubna 2019 v 15:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde.

6.2.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Danube byla vyhlášena

První kolo v pořadí 3. výzvy nadnárodního programu Interreg Danube, již poslední, bylo spuštěno v pondělí 28. ledna 2019, návrhy projektů je možné předkládat do 8. března 2019 do 14:00 hodin. Bližší informace naleznete na webovém portálu dotaceEU zde nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.

24.1.2019

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

Dne 22. února 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Pro tuto prioritní osu byla vyhlášena již poslední výzva. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.

17.1.2019

Poslední výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe bude brzy vyhlášena

V pořadí 4. výzva (kapitalizační) nadnárodního programu Interreg Central Europe, již poslední, bude vyhlášena 4. března 2019, potrvá do 5. července 2019. Cílem této kapitalizační výzvy je vývoj a prohloubení výsledků dříve schválených projektů. Bližší informace o programu naleznete na webovém portálu dotaceEU zde (sekce Novinky) nebo přímo na oficiálních stránkách programu zde.