Rozvoj lidských zdrojů

13.6.2007

DOBRÁ RADA NAD ZLATO - Soutěž zaměřená na aktivity pro rozvoj lidských zdrojů

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje na svém setkání, které se uskutečnilo dne 21. května 2007, rozhodla o nominaci projektů do třetího ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO, kterou v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s..

27.12.2006

Vyhodnocení Týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých se pořádá pod záštitou Asociace institucí vzdělávání dospělých a krajských Rad pro rozvoj lidských zdrojů ve větší části krajů ČR. Akci letos pořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Cílem akce je především informovat veřejnost o možnostech celoživotního vzdělávání, motivovat ji k účasti na celoživotním učení a odbourávat bariéry ke zvyšování znalostí a dovedností prostřednictvím dalšího vzdělávání.

21.11.2005

Konference „Vzdělávání dospělých v 21. století“, 8. 12. 2005

Dne 8. prosince 2005 se v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká ul., uskuteční konference „Vzdělávání dospělých v 21. století“, kterou pořádá PROFIT KLUB – vzdělávací centrum, v. o. s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a Univerzitou Hradec Králové