Rozvoj kraje - aktuální informace

12.5.2022

Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 22OPK01)

Dne 9. 5. 2022 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

2.5.2022

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2022

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 2. 5. 2022 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022.

30.4.2022

Nové výzvy programu Interreg V-A ČR - Polsko

Dne 29. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva programu Interreg V-A ČR - Polsko na realizaci velkých projektů, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit), reagující na současnou uprchlickou krizi - více informací zde. K této výzvě se konalo dne 9. 5. 2022 online školení - video záznam ze školení a informace o možnostech konzultací projektových záměrů zde. Dne 25. 4. 2022 byla vyhlášena nová výzva Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, prioritní osa 4 (spolupráce institucí a komunit) - více informací zde.

11.4.2022

První výzva programu Interreg Europe 2021-2027 byla vyhlášena

Dne 5. dubna 2022 byla vyhlášena první výzva meziregionálního programu Interreg Europe, projektové žádosti bude možné předkládat do 31. května (12:00 hod.) prostřednictvím monitorovacího systému programu. V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky. Na webových stránkách programu byly zveřejněny první verze programového manuálu a podmínek první výzvy, které popisují celý proces přípravy, předložení a realizaci projektového záměru. Další informace naleznete zde.